Wordt 2021 een jaar van welvaart of welzijn?

Maar wat is het verschil?

“Welvaart of welzijn? Dit is in deze tijd één van de meest fundamentele vragen die nogal voor wat frictie in onze maatschappij zorgt, maar wat is het verschil eigenlijk?

Welvaart is iets van vroeger toen men met schepen de zee opging de wijde wereld in, om schatten te roven en oneerlijke handel te drijven. Een schip dat terugkwam van een missie, vol geplunderde en ook waardevolle oneerlijk geruilde goederen, werd een ‘welvaart’ genoemd. De vaart had wel gedaan.

Welvaart is voornamelijk gebaseerd op materiële zaken waarbij geld het meest belangrijke product is om te kunnen ruilen met datgene waar je in voorzien wilt worden. Hoe meer je kunt consumeren, hoe sterker de welvaart is.

Om te kunnen bepalen of meer welvaart ook zorgt voor meer welzijn moeten we ook dat begrip definiëren. “Welzijn is een toestand waarin het geestelijk, fysiek en sociaal goed met je gaat. Wanneer je welvaart combineert met welzijn, verkrijg je de meest positieve uitkomst voor een gelukkig leven. Zeker wanneer je overbodige welvaart inruilt voor meer vrije tijd zodat je kunt rusten en herstellen. Waarom is dat zo goed voor je?  Wanneer je almaar druk bent met het vergaren van goederen kan dat stress opleveren. Herstellen van stress kan alleen wanneer je lichaam in ruststand verkeert, je voldoende slaapt en gezond voedsel nuttigt. Dit heeft te maken met leefstijl. 

In mijn praktijk zie ik bijzondere verschillen waarbij welzijn en welvaart elkaar niet goed bereiken. Er is hier een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen geloven over het algemeen eerder in welvaart. Met die verworven welvaart, verkregen door eerst hard te studeren en later te kiezen voor een drukke baan die veel geld oplevert, zoeken zij hun welzijn in genot, status en beloning. Van drank, drugs, lekker eten en dure vakanties tot aan het rijden in dure vette auto’s, zodat ze aan de omgeving kunnen laten zien dat ze het goed doen op de fictieve schaal van welvaart. Vrouwen zijn over het algemeen meer bezig met welzijn. Veel vrouwen werken minder en daar zouden mannen een voorbeeld aan moeten nemen. Vrouwen zijn meer bezig met sociaal contact en gaan eerder naar de dokter wanneer er ongemak is.

Wanneer gaat het mis?

Wanneer je verstrikt raakt in een welvaart-paradox, gaat dit uiteindelijk altijd ten koste van het welzijn. Door die goede studie heb je een goede baan weten te krijgen. Je werkt net even iets harder dan je andere collega’s en zo kom je steeds een treetje hoger op de carrière ladder. Met die welvaart koop je een groot huis met een dikke hypotheek die je je kunt veroorloven, je kunt meerdere keren per jaar op vakantie en je hoeft je geen zorgen te maken over de financiën.

Ik hoor je denken: Dat is toch lekker voor het welzijn? En juist door die gedachte gaat het veelal mis. Want al die materiële dingen waardoor men denkt dat dit het welzijn verhoogt, zorgen er in de praktijk juist voor dat vaak het tegenovergestelde gebeurt. En dat komt dan veel te laat aan het licht. En met ‘te laat’ bedoel ik het moment dat men zich bewust wordt van wat welzijn nou eigenlijk betekent.

Wat bedoel ik daarmee?

Welvaart is alleen gunstig wanneer er welzijn uit gecreëerd kan worden. Wanneer je erachter komt dat welzijn veel waardevoller is dan welvaart, blijkt een stap terug niet zo makkelijk. Je zit vastgebonden in het welvaartssysteem. Minder werken lukt niet want je hebt veel verplichtingen: een hypotheek, contracten, je gezin of lease-trajecten. Je kunt dus wel een mooie luxe vakantie betalen maar extra vrije dagen opnemen is niet mogelijk omdat het welvaartssysteem dat niet toelaat. Je zit gevangen in datgene waarvan je altijd geloofde dat het welzijn zou geven. Het resultaat: een leven zonder welzijn.

Hoe kun je dat veranderen?

Ten eerste zul je moeten leren begrijpen dat er een groot verschil is tussen welzijn en welvaart. Om ergens “wel bij te varen” is het belangrijk om jezelf “wel te vinden”. Je kunt pas “wel zijn” als je jezelf écht kent. Waar liggen je werkelijke behoeftes en hoe kun je zo gezond mogelijk leven? Wanneer je je bewust bent van jezelf kun je vanuit het welzijn een betere welvaart opbouwen. Alleen dan komt er een balans tussen welvaart en welzijn omdat je de grens aan de kosten van welzijn hebt gevonden. De één heeft heel weinig welvaart nodig om gezond en vitaal met rust en ontspanning door het leven te gaan, de ander iets meer.

Het welzijn is daarom “het zaadje” dat zich moet ontplooien tot “plant”. In de welvaart geloven ze dat je dit plantje met kunstmest kunt boosten. Wanneer je praat over welzijn dan zorg je voor een gezonde bodem zodat het zaadje die kunstmest niet nodig heeft en zonder hulpmiddelen uit kan groeien tot plant.

De coronacrisis, zoals wij die kennen, heeft zichtbaar gemaakt dat ons zorgsysteem een product is dat je kunt schalen in welvaart. Je kunt jezelf helemaal kapot werken of innerlijk kapot maken met genotsmiddelen waarbij de zorg je wel weer even op zal knappen. Ziekte en somberheid zoals een burn-out, zijn het resultaat van een langdurig verkeerde leefstijl waarbij we afhankelijk zijn geworden van dit zorgsysteem.

Veel welvaartziektes kunnen niet genezen worden. Ze worden zoveel mogelijk verzacht zodat er mee te leven valt. Mensen met suikerziekte spuiten insuline zodat ze toch af en toe kunnen snoepen. Depressieve mensen krijgen antidepressiva voorgeschreven zodat ze zich weer een moment ‘gelukkig’ kunnen voelen en mensen met bijzonder veel overgewicht kunnen gemakkelijk een maagverkleining laten uitvoeren om zo zonder enige inspanning weer op normaal gewicht te komen. Je zoekt een weg in de welvaart die je een beter welzijn geven.

Als ons zorgsysteem daadwerkelijk zo goed zou werken als men doet geloven, zouden de wachtkamers overbodig zijn. 

Keuzes maken

Welzijn is eigenlijk heel goedkoop maar het kost ons heel veel moeite. Je hoeft geen 40 uur te werken als je kleiner woont. De zorgkosten kunnen significant naar beneden als je de ongezonde producten uit de supermarkt laat staan. Je hoeft niet persé het harde leven te ontvluchten door op vakantie te gaan. Als je ervoor zorgt dat je leven minder “hard” is, zul je merken dat die vakanties niet meer nodig zijn als “vlucht”. En veel belangrijker, je hoeft geen chemische medicatie te nemen om je gelukkig te voelen. Somberheid is een signaal van je lichaam dat het leven dat je leeft niet past bij wat je graag zou willen. Dus of je stopt met zeuren en accepteert je leven zoals het is, het zogeheten “acceptatieproces”, of je vereenvoudigt je leven naar een wijze die zorgt voor meer welzijn, de zogeheten “persoonlijke ontwikkeling”. Je zult ervaren dat een verandering in je levenspatroon wonderen doet.

Kies voor jezelf! Kies voor welzijn...
Geef je op voor een training Holistische Leefstijl

Gerelateerde Artikelen

Erwin Bakker

Erwin Bakker

Holistische Leefstijl Coach

Mental Coaching TopSport – Stress Reductie – Trauma Therapie – Burnout Herstel – Kinder Therapie – Schrijver

    “Na het lezen van dit boek zal je nooit meer onbewust een verkeerde keuze maken.”