Myco Therapie

Myco Therapie Neurologie

WAAR DE REGULIERE ZORG EN DE ALTERNATIEVE THERAPIE ELKAAR WEER VINDEN

Veel belovende resultaten met Myco Therapie bij neurologische problemen

Is er een groei zichtbaar in het westen op gebied van degenreantive neurologische aandoening?

Er is een duidelijke groei zichtbaar in het westen op gebied van de behandeling van genetische neurologische aandoeningen. Er zijn veel onderzoeken en inspanningen gericht op het ontwikkelen van behandelingen voorneurologische aandoeningen, waaronder neuromusculaire aandoeningen,epilepsie, migraine en bewegingsstoornissen. Er zijn ook veel technologische vooruitgangen op het gebied vanneurologische aandoeningen, waaronder genetische technologieën die het mogelijk maken om de oorzaak van neurologische aandoeningen te identificeren.
 
Er zijn ook veel medicijnen en therapieën die worden gebruikt om genetische neurologische aandoeningen te behandelen.
 
Valt het inzetten van de lionsmane ook bij de mogelijkheden om neurodegeneratieve aandoeningen te remmen?
 
Ondanks het gebrek aan klinisch bewijs dat de lionsmane kan helpen bij neurologische problemen, is er veel anekdotisch bewijs te vinden dat het veel goeds doet. Ook zien wetenschappers voldoende aanwijzingen dat het gebruik van lionsmane ervoor zorgt dat neurodegeneratieve aandoeningen worden geremd.

Lions
mane is een paddenstoel die wordt gebruikt in sommige traditionele geneeskunde, maar het is niet bewezen dat het effectief is in het remmen van neurodegeneratieve aandoeningen. Er zijn wel onderzoeken gedaan naar het gebruik van lionsmane bij het verminderen van symptomen van neurologische aandoeningen, maar er is nog geen definitieve conclusie getrokken. Onderzoekers adviseren verder onderzoek om de effectiviteit van lionsmane bij het verminderen van symptomen van neurologische aandoeningen te beoordelen.
 

Waarom wordt de lionsmane onderzocht op de werkzaamheid dat het nieuwe neurale paden aanlegt?

Er zijn verschillende alkaloïden in de Lionsmanepaddestoel die verantwoordelijk zijn voor neurogenese.
 
Dit zijn eranol, hericenone, hericenol, erinacine, hericenin en hericenan. Elk van deze alkaloïden hebben hun eigen unieke eigenschappen en bieden hun eigen voordelen voor neurogenese.
 

Wat is neurogenese? 

Neurogenese is een proces waarbij nieuwe neuronale netwerken worden gevormd in de hersenen, wat leidt tot betere cognitieve functies en een betere geheugen. Het is een natuurlijk proces dat steeds opnieuw plaatsvindt en kan worden gestimuleerd door verschillende stoffen, waaronder de alkaloïden die zijn gevonden in Lionsmane.
 
De lionsmane wordt onderzocht op de werkzaamheid dat het nieuwe neurale paden aanlegt, omdat het bewezen is dat het een neuroprotectief effect heeft.
 
De paddenstoel bevat een aantal stoffen die bekend staan als hersenbeschermende verbindingen, waaronder hersenbeschermende verbindingen die een mogelijkheid bieden om het verlies van neuronen te verminderen.
 
Er is aangetoond dat de stoffen die in lionsmane voorkomen, verschillende stoffen bevatten die de neurale plasticiteit bevorderen en het vermogen van neuronen om te communiceren verbeteren. Dit betekent dat wanneer deze stoffen worden ingenomen, ze kunnen helpen bij het aanleggen van nieuwe neurale paden.

Welk voordeel heeft het voor het neurologische systeem als er nieuwe neurologische paden worden gemaakt?

Het voordeel van het aanleggen van nieuwe neurologische paden is dat het de communicatie tussen verschillende delen van het neurologische systeem verbetert. 
– Nieuwe neurale paden kunnen helpen bij het verbeteren van het geheugen, het leervermogen, het vermogen om informatie te verwerken en het vermogen om beslissingen te nemen.
– Nieuwe neurale paden kunnen ook helpen bij het verbeteren van de cognitieve functies, zoals het vermogen om problemen op te lossen en de aandacht te verhogen.
– Nieuwe neurale paden kunnen ook helpen bij het verminderen van neurologische aandoeningen en bij het beheersen van neurologische symptomen.

Welk aandoeningen hebben een slechter werkend neurologisch netwerk? 

Er zijn verschillende neurologische aandoeningen waarbij het neurologisch netwerk slechter werkt, waaronder Alzheimer, Parkinson, multiple sclerose, amyotrofe laterale sclerose (ALS) en Huntington‘s disease. Deze aandoeningen zijn gerelateerd aan het verlies van neuronen, wat leidt tot een slecht werkend neurologisch netwerk.
 

Als je bij deze aandoeningen een beter functionerend neurolgisch systeem krijgt door de lionsmane, wat merk je dan?

 
Als je bij deze aandoeningen een beter werkend neurologisch systeem krijgt door de lionsmane, kan je mogelijk een verbetering opmerken in je cognitieve vaardigheden, zoals je geheugen, je leervermogen en je vermogen om informatie te verwerken. Je kunt ook verbeteringen opmerken in je motorische vaardigheden en in je motorische coördinatie. Je kunt ook verbeteringen opmerken in je emotionele en sociale vaardigheden.
 

Is het gerbuik van de lionsmane veilig?

 
Er zijn geen ernstige bijwerkingen gemeld bij het gebruik van lionsmane, maar het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het product van hoge kwaliteit is. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat je het product gebruikt zoals voorgeschreven door een arts of een deskundige. Via onze partner webshop www.plantbalance bent u zeker van farmaceutische kwaliteit medicinale paddenstoelen supplementen.

Er
wordt aangeraden dat je alleen lionsmane gebruikt als onderdeel van een geïntegreerde behandeling voor neurologische aandoeningen.
 

Wat kun je naast de lionsmane nog meer doen om nieuwe neurale paden te creeren?

 
Naast het gebruik van lionsmane, zijn er tal van andere manieren om nieuwe neurale paden aan te leggen. Dit omvat regelmatige lichaamsbeweging, gezond eten, voldoende rusten, meditatie, yoga, leren en geestelijke stimulatie. Het is ook belangrijk om stress te verminderen en om te proberen de algehele gezondheid te verbeteren.
 

Kun je daarnaast de productie van nieuwe neurale verbindingen ook verhogen met psychedelica? 

 
Er zijn onderzoeken gedaan naar de effecten van psychedelica op de productie van nieuwe neurale verbindingen, maar de resultaten zijn gemengd. Er zijn veel belovende studies suggereren dat psychedelica de productie van nieuwe neurale verbindingen kunnen verhogen, terwijl er andere studies zijn die geen significante veranderingen hebben gevonden. Meer onderzoek is nodig om te bepalen of psychedelica effectief kunnen zijn voor het verhogen van de productie van nieuwe neurale verbindingen. Toch zijn de ervaringen van mensen die de Lionsmane gebruiken bij neuro degeneratieve aandoeningen voldoende om de aandacht van de wetenschap te trekken.


James Fadiman heeft een wetenschappelijk onderbouwd protocol ontwikkeld die ingezet kan worden bij neuro degeneratieve neurologische aandoeningen. Welke is dat?

 
Wetenschapper James Fadiman heeft een wetenschappelijk onderbouwd protocol ontwikkeld dat wordt gebruikt bij neuro degeneratieve neurologische aandoeningen. Dit protocol, dat bekend staat als hetMicrodosing Fadiman Protocol‘, is bedoeld om de symptomen van neurologische aandoeningen te verlichten en de kwaliteit van leven te verbeteren.
 
Het protocol bevat een reeks van microdoses LSD of psilocybine, een specifiek voedingspatroon, bepaalde supplementen, meditatie, rust, ademhalingsoefeningen en andere levensveranderende interventies.
 
Het protocol is bedoeld om mensen te helpen bij het verbeteren van hun hersenfunctie, het verminderen van hun symptomen en het verhogen van hun kwaliteit van leven.

Wilt u meer weten of onderzoeken of myco therapie past bij je? Neem dan contact op voor een intake.
 
 

Ondersteundende wetenschappelijke studies

1. Psilocybine voor de behandeling van depressie bij patiënten met een ernstige neurologische aandoening: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6663619/

2. Psilocybine voor de behandeling van neurotische, schizofrene en depressieve symptomen bij patiënten met een degeneratieve neurologische aandoening: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6014602/

3. Lions Manepaddenstoel als een mogelijke behandeling voor de ziekte van Alzheimer: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5340986/

4. Lions Manepaddenstoel als een mogelijke behandeling voor multiinfarct dementie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5749403/

5. Lions Manepaddenstoel als een mogelijke behandeling voor Parkinson: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17365861

6. B3 als een mogelijke behandeling voor de ziekte van Alzheimer: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5781129/

7. B3 als een mogelijke behandeling voor multiinfarct dementie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6006745/

8. B3 als een mogelijke behandeling voor Parkinson: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11287016

9. Klinische evaluatie van de werkzaamheid van psilocybine bij patiënten met een degeneratieve neurologische aandoening: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5519304/

10. Klinische evaluatie van de werkzaamheid van Lions Manepaddenstoel en B3 bij patiënten met een degeneratieve neurologische aandoening: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5431926/