Vierentwintig-Zes Blogs

Geloof jij in wonderen?

Wonderen

Wanneer je gelooft in wonderen zegt dat NIETS over een zweverig bestaan. 

Wanneer je niet gelooft in wonderen zegt dat WEL iets over jouw visie op het leven. Als je niet gelooft in wonderen, waar geloof je dan wel in? In totale controle over je leven of omgeving? In geld en succes? Of wellicht in onafhankelijkheid en zekerheid? 

Hoe realistisch is dat geloof?

Maar wat is dan een wonder precies?

Je verwonderen lukt alleen wanneer je met je brein, ofwel je gedachte, in het nu bent. Dat lijkt dan weer zweverig, maar met je gedachte in het nu zijn is niets anders dan bewust en geconcentreerd iets observeren. Dat wil zeggen, uit je droom en in de realiteit.

Daar, op de plek van het nu zijn, (dat we de realiteit noemen) start de verwondering die vervolgens zijn weg zoekt naar bewondering. Een wonder is dus alleen mogelijk wanneer je realistisch bent. Met je hoofd in de realiteit. 

Dus wonderen of verwonderen kan nooit zweverig zijn.

Van verwondering naar bewondering.

Dat klinkt misschien gek maar zonder VER-wondering bestaat er geen BE-wondering. Verwondering komt altijd voor bewondering.

Metafoor: 
Stel je bewonderd iemand, dan heeft die persoon je eerst verwonderd. Of je bewonderd een mooie bloem doordat die bloem je eerder heeft verwonderd. 

Verwondering is daarom een staat, waarbij je verrast bent geraakt door het wonder. Bewondering is een staat dat het wonder zolang als je kan, in leven houdt.

Het leven zelf is op zichzelf dus al een wonder, omdat je in dit leven kunt verwonderden en bewonderden.

Veel mensen verleren de kunst van verwonderen. In de kindertijd verwonderde je jezelf over van alles. Maar vandaag zijn we met ons brein gevangen in herinneringen van het verleden en de verwachtingen van de toekomst.

De volwassen geraakte mens is verstrikt in het gelooft van de nachtmerrie uit het verleden en de droom van de toekomst. Je komt dus als volwassenen steeds verder van de realiteit te staan. Een realiteit waarin wonderen wel bestaan.

Sta eens stil bij wat je nu op dit moment doet en vraag jezelf wat er werkelijk om je heen gebeurt?

Dan neem je de tijd waarin er ruimte ontstaat om je werkelijk weer te gaan verwonderen. Gewoon even niet in je hoofd bezig zijn met wat er ooit gebeurt was of mogelijk nog zou kunnen gebeuren. 

Daar op die plek zal het wonder verschijnen en het geloof in wonderen uit de kindertijd terug keren.

Gerelateerde Artikelen

Erwin Bakker

Erwin Bakker

Holistische Leefstijl Coach

Myco Therapeut (specialist in medicinale paddenstoelen) | Persoonlijke Ontwikkeling | Micro Dosering Psychedelica 

VOORDAT JE VERDER LEEST!

Al onze artikelen gegeven zich in de alternatieve geneeskunde. Dat houdt in dat er voor sommige behandelmethodes geen sluitend wettelijk wetenschappelijk bewijs is ten opzichte van de werkzaamheid ervan.

Wij kijken naar de behoefte die U als mens nodig heeft, nemen de tijd voor uitgebreid onderzoek en zoeken dan samen naar een aanpassing in de leefstijl. Wanneer U twijfelt of alternatieve geneeskunde iets voor U kan betekenen, bespreek dit dan eerst met je huisarts.

Wij werken uitsluitend met natuurlijke middelen die soms vergelijkbare effecten heeft als een geneesmiddel die U voorgeschreven kunt krijgen in de reguliere zorg. Mensen die hier voor kiezen doen dat bewust door een gegroeide overtuiging dat de natuur alles te bieden heeft wat het onbalans van de mens kan opheffen. 

Wij mogen van de wet geen uitspraken doen over ziektes en daarbij vertellen dat onze methodes genezend werken. Dat is opgenomen in de wet om U als consument te beschermen tegen kwakzalverij. Daar staan wij achter en proberen ons er zo goed als mogelijk aan te houden.

Alternatieve geneeskunde is een bewuste keuze die je als client zelf maakt. Dan staan wij klaar om U hierin te begeleiden op zoek te gaan naar een plant-medicijn die mogelijk de klachten die je ervaart verminderd.