Myco Therapie

Paddenstoelen en leefstijl blogs

Door myco therapeut en filosoof Erwin Bakker

CBD Olie

CBD Olie

Inleiding: CBD Olie

Cannabidiol (CBD) is een van de meer dan 100 fytocannabinoïden in de hennepplant (Cannabis sativa L.). De hennepplant komt oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Azië en wordt al duizenden jaren gebruikt vanwege zijn praktische toepassingen en medicinale eigenschappen. De hedendaagse CBD-preparaten bevatten een gestandaardiseerde hoeveelheid CBD (en CBDa ofwel cannabidiolzuur, een voorloperstof van CBD) en niet meer dan 0,025% tetrahydrocannabinol (THC), een andere veelvoorkomende cannabinoïde in de hennepplant die naast medicinale ook psychoactieve effecten heeft. Het best wetenschappelijk onderbouwd is de anti-epileptische werking van CBD. Onderzoek dat in de afgelopen jaren is gedaan, ondersteunt het therapeutische potentieel van CBD bij andere aandoeningen, waaronder chronische pijn, angststoornissen en psychose.

Wat is CBD olie

CBD Olie is een vetoplosbare fytocannabinoïde. Hoewel het dezelfde chemische formule heeft als THC, zijn de driedimensionale structuur en de werking wel degelijk anders. CBD heeft uiteenlopende biologische effecten die gunstig zijn voor de gezondheid. Het is veilig in gebruik en veroorzaakt geen ‘high’ of ‘stoned’ gevoel zoals THC. Om deze redenen is CBD olie momenteel de meest onderzochte cannabinoïde. Een andere vergelijkbare olie is de CBN olie.

Gezondheidseffecten

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CBD vele eigenschappen heeft die de gezondheid kunnen bevorderen. Zo heeft CBD olie onder andere pijnstillende, ontstekingsremmende, immunomodulerende, antioxidatieve, angstremmende, antidepressieve, neuroprotectieve, antipsychotische en anti-epileptische effecten. Bovendien remt CBD het enzym aldosereductase dat verantwoordelijk is voor de eerste stap in het glucosemetabolisme, namelijk de omzetting van glucose in sorbitol, en een belangrijke rol speelt bij diabetescomplicaties. Er zijn ook aanwijzingen dat CBD auto-immuniteit tegengaat. Ook gaat CBD bij gelijktijdig gebruik acute effecten van THC, bijvoorbeeld het opwekken van angstgevoelens, tegen.(4)

De exacte mechanismen waarmee CBD olie zijn werking uitoefent, zijn nog niet geheel opgehelderd. Aangenomen wordt dat CBD olie de communicatie tussen neuronen beïnvloedt en op deze manier therapeutisch effectief is bij aandoeningen van het zenuwstelsel. Tot op heden zijn er al 76 moleculen in het lichaam (‘targets’ van CBD) geïdentificeerd, voornamelijk receptoren en enzymen, waar CBD een interactie mee kan aangaan.(5)

Er is meer

CBD is in staat te binden aan receptoren die deel uitmaken van het lichaamseigen (endogene) cannabinoïdsysteem. Het lichaam maakt namelijk zelf stoffen aan die erg lijken op cannabinoïden, endocannabinoïden genaamd. Deze stoffen en de receptoren waar ze aan binden, zijn betrokken bij de regulatie van vele processen, waaronder pijnbeleving en eetlust. CB1 en CB2 (cannabinoïdreceptor type 1 en 2) zijn tot op heden de meest onderzochte cannabinoïdreceptoren. CBD heeft voor deze receptoren echter een zeer lage affiniteit in vergelijking met THC.

Wel beïnvloedt CBD op indirecte wijze het endocannabinoïdsysteem via remming van het enzym FAAH (fatty acid amide hydrolase) dat verantwoordelijk is voor de afbraak van anandamide, een belangrijke endocannabinoïd. Van een aantal andere receptoren, waaronder de receptoren GRP18 en GRP55, wordt inmiddels voorzichtig aangenomen dat ze ook onderdeel zijn van het endocannabinoïdsysteem. Deze receptoren bevinden zich voornamelijk in het centrale zenuwstelsel, maar worden ook in andere organen en weefsels teruggevonden. Via deze en andere receptoren initieert CBD moleculaire veranderingen in de cel.

Het brein

CBD heeft ook ‘targets’ buiten het endocannabinoïdsysteem. CBD is onder andere een agonist* van de receptor TRPV1 (transient receptor potential vanilloid 1) die onder andere pijnsensaties reguleert, en van de serotoninereceptor 5HT1A.

Bovendien moduleert CBD via interactie met receptoren en door remming van de heropname de niveaus van diverse neurotransmitters, zoals glutamaat, GABA, serotonine en dopamine.(10) Ook remt CBD de adenosine-heropname.( 11) Adenosine is een belangrijk molecuul dat onder andere deel uitmaakt van de energiedrager ATP (adenosinetrifosfaat), van talrijke co-enzymen zoals acetyl-CoA (acetyl-co-enzym A*) en NAD/ NADH (nicotinamide-adenine-dinucleotide*), en van AMP (adenosinemonofosfaat) waaruit DNA en RNA zijn opgebouwd. Hoge niveaus van adenosine zijn in verband gebracht met neuroprotectie en ontstekingsremming. Daarnaast is CBD een agonist van de adenosine A2A-receptor die een rol speelt bij het dempen van ontstekingsreacties.

De hierboven beschreven werkingsmechanismen van CBD zijn de belangrijkste en tot op heden best onderzochte. Enkele fysiologische effecten van CBD, zoals ontstekingsremming en immunomodulatie, worden via meer dan één target gemedieerd. Anderzijds heeft activatie of remming van één target door CBD meerdere effecten. Ondanks het grote aantal studies zijn nog lang niet alle fysiologische effecten van CBD volledig opgehelderd. Lopend en toekomstig onderzoek moet meer inzicht verschaffen. Desondanks is CBD op basis van de huidige kennis veelbelovend te noemen bij een groeiend aantal indicatiegebieden.

Toepassingen van CBD

Chronische pijn

CBD heeft pijnstillende effecten, met name bij chronische pijn. Een CBD-preparaat kan worden gebruikt bij fibromyalgie, zenuwpijn, lagerugpijn en migraine. Bij acute pijn, bijvoorbeeld na een operatie, is CBD niet erg effectief. Het gebruik van reguliere pijnmedicatie, waaronder de zeer sterke opioïden, kan mogelijk worden gereduceerd door inname van CBD. CBD/CBDa remt de activiteit van het enzym COX (cyclo-oxygenase) dat betrokken is bij de synthese van prostaglandinen, hormoonachtige stoffen die een rol spelen bij pijn en ontsteking. CBD kan ook een interactie aangaan met de eerdergenoemde GPR18-, GPR55- en TRPV1-receptor. GRP18 en GRP55 worden geblokkeerd door binding van CBD, terwijl TRPV1 juist wordt gestimuleerd.

Al deze receptoren spelen een rol bij de perceptie van pijn. GRP55 komt veelvuldig voor in de hersenen, TRPV1 wordt zowel in de hersenen als op zenuwen aangetroffen. GPR18 daarentegen komt in grote mate voor op cellen van het immuunsysteem. Wat suggereert dat deze receptor ook van belang is voor activatie van het immuunsysteem en ontstekingsreacties.

Ontstekingen

CBD beïnvloedt ontstekingsprocessen doordat het de productie van ontstekingsremmende cytokines stimuleert en de productie van ontstekingsbevorderende cytokines en zuurstofradicalen remt. Bovendien vermindert CBD de rekrutering van ontstekingscellen naar de plaats van ontsteking. Hoewel er overvloedig bewijs is voor de ontstekingsremmende werking van CBD, is het therapeutische effect van CBD bij chronische ontsteking nog niet voldoende uitgezocht.

Er zijn aanwijzingen dat CBD symptomen van de chronische darmontstekingsziekte colitis ulcerosa kan verlichten en de kwaliteit van leven van mensen met deze aandoening kan verbeteren. Voor andere chronische ontstekingsziekten, waaronder de ziekte van Crohn of multiple sclerose zijn er nog geen positieve resultaten uit klinisch onderzoek gemeld. Bij mensen die een allogene stamceltransplantatie* ondergaan, verkleint toevoeging van CBD aan de standaard medicatie om afstotingsverschijnselen te onderdrukken de kans op een omgekeerde afstotingsreactie (graft-versus- host-ziekte).(21) Momenteel wordt het effect van CBD als vervanging van corticosteroïden onderzocht bij de ziekte van Crohn en chronische ontsteking van de lever (auto-immuunhepatitis).

Epilepsie

Epilepsie is een verzameling van aandoeningen waarbij aanvallen optreden door abnormale elektrische activiteit in de hersenen. Ondanks dat er meer dan 20 verschillende anti-epileptica op de markt zijn, blijkt meer dan 30% van de mensen met epilepsie niet goed te reageren op de medicatie. Toepassing van CBD laat goede resultaten zien bij deze moeilijk te behandelen groep patiënten: de aanvalsfrequentie neemt af en de kwaliteit van leven neemt toe.Voor twee vormen van ernstige epilepsie op de kinderleeftijd, het syndroom van Lennox-Gastaut en het syndroom van Dravet, is CBD als geneesmiddel geregistreerd.

Het exacte werkingsmechanisme van CBD dat ten grondslag ligt aan de afname van epileptische aanvallen is nog onduidelijk. Maar een multimodale werking wordt verondersteld. Bekend is  dat CBD invloed heeft op de mate waarin neuronen worden gestimuleerd. Doordat het via binding aan bepaalde cannabinoïdreceptoren de intracellulaire calciumconcentratie kan moduleren.Calcium is betrokken bij het doorgeven van signalen in de hersenen en speelt een rol bij het ontstaan van epileptische aanvallen. Binding van CBD aan de GPR55- en TRPV1-receptor maakt neuronen minder gevoelig voor prikkels waardoor de kans op abnormale of gesynchroniseerde activiteit van neuronen, wat tot een epileptische aanval kan leiden, afneemt.

Angststoornissen en PTSS

Onderzoek toont aan dat CBD een anxiolytische werking heeft.  Het vermindert angst, onrust en nervositeit bij mensen met een angststoornis of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook bij acute angst, bijvoorbeeld voor spreken in het openbaar, verlaagt CBD stress, angst en onrust. Stressvolle situaties gaan vaak gepaard met een verhoging van de bloeddruk. Op deze door stress geïnduceerde bloeddrukverhoging heeft een eenmalige dosis CBD een gunstig effect.

CBD grijpt aan op een aantal receptoren die ook ‘target’ zijn van farmacologische anxiolytica (angstdempende middelen).Maar leidt in tegenstelling tot deze medicijnen niet tot sufheid  of afhankelijkheid. Beeldvormende technieken hebben laten zien dat de activiteit in de amygdala afneemt na inname van CBD.De amygdala is een amandelvormige kern in de hersenen die betrokken is bij het ervaren, verwerken en aansturen van verschillende emoties, waaronder angst.

Ook in andere hersengebieden neemt de activiteit af na inname van CBD. Waaronder de hippocampus die essentieel is voor processen als leren en geheugen. Zo speelt de hippocampus een rol bij de koppeling van angstige herinneringen aan de plaats waar ze gebeurden. Zo kan de hippocampus de amygdala activeren op basis van een herinnering. CBD kan ook interacties aangaan met de 5HT1A-receptor, een subtype serotoninereceptor in de hersenen. Het is aangetoond dat er een verband bestaat tussen serotonineoverdracht tussen zenuwcellen en angst en depressie, en dat de 5HT1A-receptor hierbij betrokken is. Bij depressie zijn er echter nog geen positieve resultaten van CBD in de wetenschappelijke literatuur gerapporteerd.

Psychose en schizofrenie

Uit diverse humane studies blijkt dat CBD antipsychotische eigenschappen heeft. Bij een acute psychose kan een relatief hoge dosering CBD (vanaf 600 mg/ dag) de positieve symptomen, zoals hallucinaties, wanen en verward denken, verminderen. Met name tijdens een eerste psychotische episode of bij mensen met een verhoogde gevoeligheid voor psychoses is CBD effectief. Met CBD behandelde psychotische mensen vertonen een hoger niveau van de endocannabinoïde anandamide in bloed en hersenvloeistof. In tegenstelling tot mensen die een regulier antipsychoticum krijgen. Een hoger anandamide-gehalte is geassocieerd met minder ernstige symptomen.

Overig

Vanwege de ontstekingsremmende, immunomodulerende, antioxidatieve, neuroprotectieve en pijnstillende eigenschappen is het niet ondenkbaar dat CBD gunstige effecten heeft bij bijvoorbeeld chronische ontstekingsziekten, auto-immuunziekten, aandoeningen met spasticiteit (multiple sclerose), reumatoïde artritis, neurodegeneratieve aandoeningen, slaapproblemen, diabetes mellitus en cardiovasculaire aandoeningen. Er moet echter nog meer klinisch onderzoek worden gedaan naar de werkzaamheid van CBD.

CBD en CBDa worden gewonnen uit de olie van hennepzaden en het blad en de bloemen van de hennepplant. Belangrijk is de kwaliteit van het CBD-preparaat. CBD-olie van hoge kwaliteit bevat maximaal 0,025% THC, waardoor het geen psychoactieve neveneffecten heeft, en wordt bovendien getest op verontreiniging zoals pesticiden, mycotoxines, microben en zware metalen.


Plant Balance


Hier bestel je 100% zuivere CBD Olie van PLantbalance

Dosering en veiligheid

Orale inname van CBD is de meest gebruikelijke wanneer gezondheidsbevordering het doel is. CBD kan ook via inhalatie worden ingenomen. Hoewel alleen in orale preparaten, bijvoorbeeld een capsule op olie basis, de hoeveelheid CBD/CBDa gestandaardiseerd kan worden. De biologische beschikbaarheid van CBD na orale inname is slechts 6-19%. Voornamelijk als gevolg van het first-passeffect, de eerste leverpassage na opname in de darmen waarbij al een groot deel verloren gaat door metabolisatie.(38) Om de orale beschikbaarheid te verhogen, kan CBD het beste bij een maaltijd worden ingenomen.

De piekconcentratie is dosisafhankelijk en wordt 1-2 uur na inname van 10 mg CBD bereikt. Door het lipofiele karakter passeert CBD gemakkelijk de bloed-hersenbarrière. De optimale dosering CBD bij de verschillende indicaties is niet bekend en varieert mogelijk tussen <1 en 50 mg/kg/dag. Sommigen hebben al baat bij een lage dosis (5-20 mg/dag). In klinische studies werd meestal gebruikgemaakt van gemiddeld 15 mg/kg/dag. CBD wordt over het algemeen goed verdragen en heeft weinig ongewenste neveneffecten.De Wereldgezondheidsorganisatie verklaarde CBD-preparaten veilig en niet-verslavend. CBD is niet geschikt voor gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Interacties met geneesmiddelen en andere supplementen

Via de orale route wordt CBD in de lever gemetaboliseerd door enzymen van het cytochroom P450 (CYP)-systeem, waarbij CBD deze enzymen kan remmen of activeren. CBD-gebruik kan hierdoor leiden tot een interactie met medicijnen die worden gemetaboliseerd via CYP-enzymen van met name de 2C- en 3A-subfamilies, waaronder antidepressiva, benzodiazepines en statines.

Omega 3-vetzuren (visolie) kunnen goed worden gecombineerd met cannabinoïden zoals CBD/CBDa. Omega 3-vetzuren zijn namelijk direct betrokken bij de synthese van endocannabinoïden en vullen daardoor de werking van CBD goed aan.

Gerelateerde Artikelen

Erwin Bakker

Erwin Bakker's Leefstijl Opinie

Persoonlijke leefstijl ontwikkeling

Myco Therapeut (specialist in medicinale paddenstoelen) | Persoonlijke Ontwikkeling | Micro Dosering Psychedelica